Eğitsel Rehberlik

Bireysel  farklılıklardan yola çıkarak öğrencilerimizin daha etkin bir şekilde öğrenebilmesi için Öğrenme İzi Programını oluşturduk. Eğitim Kurumumuz da her öğrenciye Öğrenme İzi Programı uygulanır.

Öğrenme izi programında, her öğrencinin öğrenme haritası çıkarılır. Öğrencilerin öğrenme stilleri keşfedilerek, süreci destekleyen akademik çalışmalar yürütülür.

 

1.Basamak Keşif: Öğrencilere, Öğrenme stili ve Zekâ türleri envanteri uygulanarak, öğrenme stilleri ve zekâ türleri belirlenir.

2.Basamak Bilgi Çantası: Öğrenciler ile bireysel görüşmeler yapılarak, envanter sonuçları analiz edilir. Öğrencilere envanter sonuçları doğrultusunda öğrenme stili ile eşleşen çalışma teknik ve yöntemleri hakkında bilgi verilir.

3.Basamak Planlama: Öğrencilere öğrenme stilleri, ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda kişiye özel çalışma planı hazırlanır. Branş öğretmenleri tarafından ödevlendirmeler yapılır.

4.Basamak Takip: Öğrencilere verilen çalışma planları ve ödevler düzenli aralıklar ile kontrol edilir.